Historia Powstania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie rozpoczęło swą działalność w marcu 2000 roku jako  Grupa PARTNER.  Potrzeba zorganizowania takiej grupy została wymuszona stale rosnącą w naszym mieście liczbą dzieci zaniedbanych, nie objętych  opieką świetlic, czy innych placówek pomocy socjalnej. W szkołach zorganizowano badania ankietowe diagnozujące sytuację socjalno – bytową uczniów. Wyłoniono 100 dzieci, które kwalifikowały się do natychmiastowej pomocy socjoterapeutycznej, gdyż ich rodzice byli niewydolni wychowawczo, uzaleznieni od alkoholu, bezrobotni, cześć dzieci to eurosieroty wychowywane przez  dziadków, gdyż rodzice  wyjechali do pracy za granicę. Wiele było dzieci z rodzin zastępczych czy wielodzietnych i biednych.  Ze względu na całkowity brak środków finansowych podjęto z dziećmi pracę street-workerów. Była to praca społeczna, bezpłatna. Wśród pedagogów – street workerów była też pani Kowalkowska. Po roku takiego działania, w szkole podstawowej, w której p. Kowalkowska już pracowała, otworzyła świetlicę dla tych dzieci. Świetlica  działała od marca 2000 do 2006 roku jako grupa nieformalna, bez jakichkolwiek środków finansowych ani możłiwości ich pozyskiwania. Pracowała w niej Pani Kowalkowska i trzej nastoletni wolontariusze. Stopniowo dołączali inni wolontariusze oraz dzieci.  Taka sytuacja wymusiła sformalizowanie działania grupy. Wtedy w listopadzie 2005r przekształciła się ona w Stowarzyszenie „ Po prostu  Partner”. Stowarzyszenie to działa wiec już 16 lat  jako organizacja NON- PROFIT wspierając dzieci będące w trudnej sytuacji i ich rodziny. Aby ułatwić dostep do opieki i pomocy świetlicy większej ilości dzieci, parę lat później, na drugim końcu miasta, przy Szkole Podstawowej nr 1 powstała druga świetlica stowarzyszenia- grupa ZIOMKI.