Nasze dane

1) nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „PO PROSTU PARTNER”
2) forma prawna:  stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 0000243776
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 24. 10.2005 r
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze 0000243776
6) data wpisu , rejestracji lub utworzenia      24. 10.2005 r
7) nr NIP  651- 164- 81- 65   nr REGON    240227539
8) nazwa banku i numer rachunku:
ING BANK ŚLĄSKI / o ŻORY
21 1050 1676 1000 0023 0022 5303

9) Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Joanna Jośko
Wiceprezes- Małgorzata Kłosek
Skarbnik – Jagoda Lewandowska
Sekretarz – Bartosz Ostrowski