1 % dla Partnerów

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Po prostu Partner”  działa w Żorach już 17 lat.  Pracuje na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych naszego miasta.  W ramach swojej pracy wychowawcy – nauczyciele i pedagodzy oraz wolontariusze prowadzą 2 świetlice, dla ponad 60 dzieci, pomagają dzieciom w nauce, rozwijają zainteresowania, pomagają podopiecznym w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i szkolnych; organizują wycieczki,ferie i wakacje;wspomagają rodziny materialnie.
Za swoją działalność prezes Stowarzyszenia, p. Joanna Kowalkowska otrzymała w tym roku tytuł Dobroczyńca roku 2015.
JEŚLI NIE WIESZ JESZCZE KOMU PODARUJESZ 1% – Przeznacz go dla zdrowych i ambitnych Żorskich dzieci, które chciałyby się uczyć i prawidłowo rozwijać, ale nie mają  takiej możliwości, bo żyją w niesprzyjających okolicznościach.  Podaruj im te szansę!
KRS 0000243776