Zrealizowane projekty

Stowarzyszenie „ Po prostu partner” od 16 lat prowadzi świetlice środowiskowe w Żorach. Działa poprzez realizowanie całorocznych projektów. Każdego roku otrzymujemy dotację Urzędu Miasta na działania związane z realizacją zadania publicznego na prowadzenie całorocznych programów pozalekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci.

• Od stycznia do grudnia 2010r zrealizowaliśmy samodzielnie jako Stowarzyszenie czwarty całoroczny projekt dotowany przez Urząd Miasta dotacja w kwocie 30000
• Wakacje 2010r – zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy zadanie dotowane przez UM Żory – na wypoczynek w Lidzbarku Welskim
Dotacja w kwocie 25 000zł
• Od stycznia do grudnia 2011 r zrealizowaliśmy samodzielnie jako Stowarzyszenie piąty całoroczny projekt dotowany przez Urząd Miasta dotacja w kwocie 30000zł
• Wakacje 2011 – zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy zadanie dotowane przez UM Żory – na wypoczynek w Ustce
Dotacja w kwocie 25 500zł
• Od stycznia do grudnia 2012 r zrealizowaliśmy samodzielnie jako Stowarzyszenie kolejny całoroczny projekt dotowany przez Urząd Miasta dotacja w kwocie 30 000zł
• Wakacje 2012 – zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy zadanie dotowane przez UM Żory – na wypoczynek w Turawie k. Opola
Dotacja w kwocie zł 35 000zl
• Od stycznia do grudnia 2013r zrealizowaliśmy całoroczny projekt dotowany przez Urząd Miasta dotacja w kwocie 35 000zł
• Wakacje 2013 – zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy zadanie dotowane przez UM Żory – na wypoczynek w Małogoszczy k. Kielc
• Od stycznia do grudnia 2014r realizowaliśmy całoroczny projekt dotowany przez Urząd Miasta dotacja w kwocie 35 000zł
• Wakacje 2014 – zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy zadanie dotowane przez UM Żory – na wypoczynek w Dziwnowie w kwocie 35 000zł
• Od stycznia 2015 realizujemy całoroczny projekt dotowany z Urzędu Miasta dotacja w kwocie 35000zł.
• Wakacje 2015 – – zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy zadanie dotowane przez UM Żory – na wypoczynek w Górach Stołowych w kwocie 35 000zł
• Od stycznia 2016r realizujemy całoroczny projekt na prowadzenie świetlic terapeutycznych dotowany z Urzędu Miasta Żory na kwotę 49 000zł